rceliamendonca.com
Um(a) autor(a), duas obras: JIANG QING YI (Derzhen ou Der Jen) – 2
JIANG QING YI (conhecida como Derzhen ou Der Jen) (Taipei, Taiwan, China, 14 de abril de 1974 – 11 de abril de 2012)