rayakultura.net
MANUSIA DAN BAHASA - Rayakultura.Net
Karya Sides Sudyarto DS Sembilan puluh persen kegagalan manusia disebabkan kegagalan bahasa. Namun d