rawaretro.com
Wesele, restauracja “Cytadela”, Lwów
Rok 2011