ratnechaur.com
रामचन्द्र मा.वि. लाई रु. १,११,१११ सहयोग
२०६९/०९/२८, रत्नेचौर-७, अर्जम, म्याग्दी निवासी (हाल जर्मन) श्री प्रेम ब. थापा मगर ज्यूले रत्नेचौर, अर्जम को श्री रामचन्द्र मा.वि. मा स्व.पिता भविचन थापा मगरको नाममा अक्ष्ययकोष स्थापना गर्नको लागी र…