ratgar.pl
Chemiczne czyszczenie kotłów
Czyszczenie kotłów - co warto wiedzieć na temat chemicznego czyszczenia kotłów? Jakie są etapy prac? Chemiczne czyszczenie kotłów to zadanie wykonywane na zlecenie Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) jak również wniosek użytkownika. Przeprowadzane okresowo kontrole UDT w głównej mierze oparte są na badaniu wizualnym, którego celem jest określenie stanu powierzchni – czy posiada wżery, w jakim stanie