rashidfaridi.com
Khandala Ghat, Near Mumbai
Visit the post for more.