rapadookreyol.wordpress.com
Haiti Liberte: Bilan òganizasyon popilè yo sou yon lane Martelly sou pouvwa a!
Haiti Liberte: Bilan òganizasyon popilè yo sou yon lane Martelly sou pouvwa a!.