rapadookreyol.wordpress.com
Haiti Liberte: Dirijan Kès Popilè Saint-Gérard yo denonse menas y ap resevwa anba men pè ak depite zòn nan.
Haiti Liberte: Dirijan Kès Popilè Saint-Gérard yo denonse menas y ap resevwa anba men pè ak depite zòn nan..