rapadookreyol.wordpress.com
Kontribisyon MINUSTAH nan Afè Sekirite ann Ayiti | Nouvèl | Creole
Kontribisyon MINUSTAH nan Afè Sekirite ann Ayiti | Nouvèl | Creole .