raovattonghop247.wordpress.com
Máy trạm Dell Precision T3600 E5 16G SSD120 HDD 2TB
Máy trạm Dell Precision T3600, máy tính đồ họa cao cấp, đáp ứng nhu cầu dựng phim 4K, truyền hình, sử dụng phần mềm 3D, xây dựng 3D, kiến trúc, xử lý hình ảnh, render video, tính toán khoa học,&#82…