raovattonghop247.wordpress.com
Tủ thờ gỗ gụ mật cao cấp – Khi nào đồ gỗ trở thành sản phẩm xuất khẩu chủ lực?
Tủ thờ gỗ gụ mật cao cấp Nguồn: Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã trở thành ngành đứng thứ 7 trong Bảng xếp hạng các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, ước đạt khoảng 7,3 tỷ…