ranselsaya.com
Swift Inn, Penginapan Pas untuk Si Tukang Terbang
Setelah penat mengikuti launching laptop tertipis masa kini pada Kamis lalu, saya diajak oleh Mbak Katerina keliling Kota Tangerang lagi, kali ini ngga sekadar ke Kampung Bekelir dan makan Laksa sa…