ranmaitalia.com
Personaggi
Famiglia Saotome Ranma Saotome Genma Saotome Nodoka Saotome Famiglia Tendo Akane Tendo Soun Tendo Nabiki Tendo Kasumi Tendo Altri Ono Tofu Tatewaki Kuno Ryoga Hibiki Kodachi Kuno Shampoo Obaba/Colo…