ranahpendidikan.com
PERUBAHAN MINAT PADA MASA USIA MADYA - RANAH PENDIDIKAN
Minat lebih ditekankan daripada dikembangkan seiring dengan bertambahnya usia Ada pergeseran penekanan pada minat yang sekarang ada seperti apabila minat