ramkshrestha.wordpress.com
भारतीय हेपाहा प्रब्रितिको निक्रिस्ट रुप
संसारमा सबभन्दा बढी भिखारी संभबत भारतमा छ, तर भारतमा भएको यस्तै यथार्थतालाई आधार बनाएर बनाइएको फिल्म स्लमडग मिलियोनैरको खूब बिरोध गरे यिनीहरुले । तर नेपाल र नेपालीलाई अति नै होच्याएर तयार गरिएको भा…