ramblinglisasbookreviews.com
The Loch Ness Monster’s Song by Edwin Morgan
Sssnnnwhuffffll? Hnwhuffl hhnnwfl hnfl hfl? Gdroblboblhobngbl gbl gl g g g g glbgl. Drublhaflablhaflubhafgabhaflhafl fl fl – gm grawwwww grf grawf awfgm graw gm. Hovoplodok – doplodovok – plovodoko…