rald.wordpress.com
QC
Masaya ako. :)Dumito muna ako sa kizon-siti ngayong gabi upang magpalipas ng ilang sandali sa aking pinakamamahal na bahay. Plano ko kasing mag-week-end stay sa Maynila dahil sa eksam namin sa Neur…