raisnezaboneza.no
Valget og Ledelse Krise i Afrika
Lederskap og politisk trauma, delaktighet og skapervilje i Afrika Av Raïs Neza Boneza Diagnose I løpet av 1960 tallet hadde nesten alle land i Afrika villig erklært uavhengighet fra kolonist-makten…