raisnezaboneza.no
Valget og Ledelse Krise i Afrika - Rais Neza Boneza's Baraza
Lederskap og politisk trauma, delaktighet og skapervilje i Afrika Av Raïs Neza Boneza Diagnose I løpet av 1960 tallet hadde nesten alle land i Afrika villig erklært uavhengighet fra kolonist-maktene. Løsrivelsen gjennomføres ofte uten en helhetlig eller unison visjon om å tilpasse lederskap til lokale utfordringer, eller se på folkets vilje og kunnskap å delta Read More