raisnezaboneza.no
Livskamp uten ressurser i Bulengo: Kvinners liv i overfylte flyktningleierer i Nord Kivu (D.R.Kongo)Av Raïs Neza Boneza
I fire timer flyr vi med vinden fra Kivu innskjøen. Vi er i et område som i ti-år har vært preget av uro og væpnede kriser. Den syngende vinden fra innsjøen er som ett ekko, den&nbsp…