raisnezaboneza.no
Det smilende barnet fra ekvator
Av Rais Neza Boneza Etter å ha flyktet fra styrkene til opprørshæren, krysset den tykkeste skog, mesteparten av tiden trett og utslitt av tusen kilometer med vandring, samme som tusener andre flykt…