rainbowsongs.org
Hari Sharanam Shiva Sharanam
//: Hari Sharanam Shiva Sharanam :// a G a //: Shri Ram Sharanam Prabhu Krishna Sharanam :// a G a //: Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya :// a G a //: Radha Ramana Hare Govinda Jaya Jay :// a G a …
Ananda - Jaroslaw Istok