raimonsibilo.wordpress.com
Yorick Poortvliet & Raimon Sibilo – Kelderwerk1: ‘I didn’t think I experimented’ (2011)
Project in basement CBK ‘s-Hertogenbosch with Yorick Poortvliet, Maarten Bel, Timo van Grinsven and Femke Dekkers.