raigad.wordpress.com
गोब्राह्मणप्रतिपालक शिवाजी महाराज..
अपरिचित इतिहास भाग १४ : गोब्राह्मणप्रतिपालक शिवाजी महाराज.. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वर्णन अनेक विशेषणांनी केले जाते, त्यातीलच एक म्हणजे “गोब्राह्मणप्रतिपालक”. शिवाजी महाराजांचा उल्लेख…