raigad.wordpress.com
खटासी पाहिजे खट
गोवेकर फिरंगी अत्यंत कडवे धर्मप्रसारक होते. शिवाजी महाराजांनी गोवेकर फिरंग्यांना चांगलाच धडा शिकवला होता. महाराजांनी काय केले ह्याचे वर्णन असणारी एक डाक इंग्रजांना आली जी त्यांनी त्यांच्या रेकॉर्ड …