raigad.wordpress.com
शिवाजी राजे – भूमिच गेलीयावरी राज्य कशाचे करणार ?
राज्य चालवत असताना वतन देन्या संबधी शिवाजी महाराजांचे धोरण किती कड़क होते हे खालील उतारा वाचून प्रत्यय येतो…