raigad.wordpress.com
शिवाजी राजे – युद्ध केलियाने जय होईल,प्राण गेलियाने कीर्ति होईल
अफजलखान स्वारीच्या वेळी अफजलखान सोबत लढाई करावी की त्याच्यासोबत सला करवा ही मसलत सुरु असताना महाराज म्हणाले ” युद्ध केलियाने जय होईल,प्राण गेलियाने कीर्ति होईल “…