raigad.wordpress.com
अभ्यास शिवभारताचा – २ – कल्याण भिवंडीच्या मशिदी जमीनदोस्त
कल्याण आणि भिवंडी चा मुलुख काबिज केल्यावर शिवाजी राजांनी तेथील मशिदी जमीनदोस्त केल्या याचा अस्सल उल्लेख शिवसमकालिन शिवभारत मधे येतो. तमाम फेक्युलर आणि फुरोगामि लोकांनी खात्री करुन घ्यावी.…