raigad.wordpress.com
शिवाजी राजे – हिंदूधर्म संरक्षणासाठी फार प्रयत्न केले पाहिजेत
शिवाजी राजे – हिंदूधर्म संरक्षणासाठी फार प्रयत्न केले पाहिजेत 1) ” तुर्काचा जबाब तुर्कितच दिला पाहिजे ” 2) ” दक्षिण देशांच्या पटावरुन इस्लामचे नाव धुवून टाकले पाहिजे वरील सर…