raigad.wordpress.com
शिवाजी महाराज – परमेश्वरानेच हे कृत्य करण्याचा संदेश दिला आहे
शिवाजी राजांनी शाईस्तेखानावर कसा हल्ला केला हे स्वताच पत्र लिहून रावजी पंडित यांना कळवले. या हल्यात खानाचा मुलगा,जावई,12 बायका,40 सरदार आणि बरीच लोक मारले गेले. पण हा हल्ला करन्यासंदर्भात महा…