ragil.org
PENJARA KEKASIH
‘Maka tersebab malaikat maut tiada hendak pula ambil nyawa tuan, maka dengan bengis itu para algojo penggal leher tuan. Maka tubuh tanpa kepala itu disiramlah dengan satu tong minyak lemak domba, m…