rafaltrabski.wordpress.com
Zarządzenie 4/2012 dotyczące wolności Informacji
Partia Libertariańska przyjmuje jako część swojego programu politycznego niżej wskazane postulaty w zakresie wolności informacji: Wolna informacja Stoimy na stanowisku, że informacja nie może stano…