rafaltrabski.wordpress.com
Libertarianizm a prawa zwierząt i dzieci – cz.1
Wprowadzenie Libertarianizm to piękna filozofia polityczna, lub przynajmniej teoria etyczna[1], dostarczająca moim zdaniem najprostszej, najbardziej poprawnej i najbardziej szlachetnej odpowiedzi n…