raesmaa.com
Laiskan itsekkäät kyselytutkimukset
Hyvä kyselytutkimus on laadittu luovasti ja vastaajan aikaa arvostavasti.