raesmaa.com
Johtaminen ja molempien aivopuoliskojen aika
Ihmiskeskeistä johtamiskulttuuria tarvitaan uuteen kasvuun. Lisää oikean aivopuoliskon kyvykkyyksiä: empatiaa, luovuutta, kekseliäisyyttä ja ennakointitaitoja.