raesmaa.com
Sisältökriisissä riutuvat brändinvartijat
Mikä avuksi sisältökriisissä riutuville brändinvartijoille? Aito vuorovaikutus, rajat ylittävä yhteistyö ja toimiva ’crap detector’.