raesmaa.com
Hyvä tapahtuma on odotettu, haluttu ja puhuttu
Sosiaalisen median ketteryys ja nopeus asiakkaan kuuntelemisessa ja ymmärtämisessä sekä uudenlainen kulttuuri tapahtumamarkkinoinnissa muuttaa pelikenttää.