radykalnykinematograf.wordpress.com
Tworzenie filmów anarchistycznych – pomoc wzajemna w działaniu!
Tłumaczenie tekstu pierwotnie ukazało się w kwartalniku anarchistycznym „Inny Świat” nr 1(41)/2014. Tworzenie filmów anarchistycznych – pomoc wzajemna w działaniu! Franklin Lopez Po wydarzeni…