radykalnykinematograf.wordpress.com
Wywiad z twórcą bloga „Radykalny Kinematograf”
Wywiad pierwotnie ukazał się w kwartalniku anarchistycznym „Inny Świat” nr 1(41)/2014. Kino i anarchizm nie zawsze szły w zgodnej parze… U zarania X Muzy, anarchiści zdecydowanie odrzuc…