radykalnykinematograf.wordpress.com
„Engines of domination” (Maszyny dominacji). Napisy PL.
Polityczna władza – uzbrojona, scentralizowana instytucja ze swoimi państwami i wojnami – czy to część ludzkiej natury? Czy jest ona niezbędna społeczeństwom? Czy jest to raczej narzędzie elit poli…