radykalnykinematograf.wordpress.com
Luigi „Liberio” Pensuti
Luigi „Liberio” Pensuti (1903-1945) – nazywany „włoskim Waltem Disneyem”, pionier włoskiej animacji, anarchista i antyfaszysta. Represjonowany przez dyktaturę Mussolin…