raduzlati.com
LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (iunie 2017)
CAPITOLUL I Dispoziţii generale Secţiunea 1 Dispoziţii comune Art.l.- Obiectul de reglementare Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem de salarizare pentru personalul din…