raduzlati.com
M. Pană (CdG): Costul cu forța de muncă în Europa. România – creștere prea rapidă
În 2014, costul mediu orar cu forța de muncă a fost de 24,6 euro la nivelul UE28 și de 29,2 euro pentru Zona Euro. Aceste medii maschează diferențe foarte mari între statele membre, unde, le nivel …