raduzlati.com
M. Pană (Curs de Guvernare): Salariile profesorilor și medicilor, din perspectiva practicii europene
Cel mai bun reper pentru a stabili cât ar trebui să fie de mari salariile profesorilor și medicilor îl reprezintă PIB/locuitor, care sintetizează nivelul de trai și capacitatea economiei de a susți…