radiohercegnovi.net
DOBRO JUTRO, HERCEG NOVI!
Još je snen, a već julski blistav. Herceg Novi ovih dana sa svih strana ispunjen osmjesima, žamorom, radošću... iznenađenje onima koji dolaze prvi put, nadahnuće onima koji mu se vraćaju, pa i horu Viva Vox sinoć na Kanli kuli, a nama, trebalo bi da bude jasan pokazatelj da u gradu valja čuvati upravo te trenutke koji pokažu da Novi još ima čaroliju koja se ne da objasniti ali se osjeti kada se zajedno radujemo, tugujemo,volimo, slavimo...