radiobanker.rs
Da li biste platili nekome da vas saaaatima češka? - 15.05. - 09:10 - BANKER radio