radicalrevival.wordpress.com
Máme právo volat po změně režimu?
V předešlých úvahách jsem zcela vyvrátil myšlenku, že by dnešní vládnoucí režim měl cokoliv společného s opravdovou demokracií. I přes tento zásadní rozpor Systému však přijmu jeho hru, a budu se …