rachelkhiew.com
看电影之:《海墘新路》
若想起 你的愛 為阮犧牲這麼多 千言萬語放心內 我感謝你 若響起 咱的歌 甜蜜甘苦的心聲 幸福平凡 才是人生的意義