rachaarodaky.fr
Gatebil
Helt til slutt ønsker vi å snakke litt om gatebil. Dette er bilsporten for “den vanlige mannen i gata”. Her bruker man biler som er modifisert etter eierens ønske og smak, men det er et krav at bilen fortsatt er godkjent til vanlig bruk på veien. Endringene på bilen kan dreie seg om styling, interiør,