rabatinpaintings.wordpress.com
Gordický uzol
Gordický uzol pochádza z legendy v ktorej grécki bohovia zauzlili a neoddeliteľne spojili oje a záprah boha Sabazia. Podľa povesti, ten, kto rozviaže tento uzol, stane sa kráľom celého sveta. Goric…