rabarber.dk
I dagens aviser er der ofte grove meningsforstyrrende sprogfejl. Graverende stavefejl fylder op over alt i både brødtekst og selv i overskrifter! Måske kan de ikke stave til stavekontrol. Når man færdes i medierne inddrages man uafværgeligt i et hæsblæsende tempo og man føler sig som et pindsvin der krydser en motorvej . Vel at mærke en motorvej befolket med 18årige langturschauffører i et racerløb med stupiditeten som mål. Selv om man på DR ikke længere er interesseret i rigtig redelig kritisk og dybdeborende journalistik, og kun går op i at underholde med en overfladisk gengivelse af nyhederne fra andre kilder, så kan TV avisens ankermænd og kvinder heller ikke en gang klare at bøje ganske almindelige danske verber når de fylder æteren med gylle. Mit råd er: ”Slå op på noget godt, Slå op i Retskrivningsordbogen”. Fra Dansk Sprognævns hjemmeside kan der slås op i Retskrivningsordbogen.
I dagens aviser er der ofte grove meningsforstyrrende sprogfejl. Graverende stavefejl fylder op over alt i både brødtekst og selv i overskrifter! Måske kan de ikke stave til stavekontrol. Når man f…